Gimnazjalisto zostań strażakiem w Liceum Ogólnokształcącym Jedliczu o profilu strażackim

* Spotkania z funkcjonariuszami Komendy Straży Pożarnej.
* Ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu technicznego.
* Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej.
* Strzelanie.
* Wyjazdy na uroczystości, zawody, pokazy strażackie.
* Wyjazdy do Szkół Aspiranckich.
* Ćwiczenia terenowe.
* Obozy szkoleniowe z naciskiem na ćwiczenia strażackie.
* Survival - obozy przetrwania.

Z chwilą opuszczenia szkoły, absolwent otrzyma certyfikaty ukończenia szkoleń: strzeleckiego, z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i (dla chętnych). Odbycie autorskiego szkolenia specjalistycznego Szkoły zostanie również potwierdzone dokumentem.

 Program przedmiotu „Edukacja pożarnicza” powstał w wyniku współpracy podjętej pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie a Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu.