Uczniowie klas wojskowych z Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu w dniach od 18.10.17 r. do 20.10.17 r. przebywali na trzydniowym obozie wojskowo-- kondycyjnym z elementami survivalu w Bieszczadach. W programie obozu był m. in. marsz kondycyjny na Małą Rawkę, Dużą Rawkę i Krzemieniec, szkolenie  graniczne w porze nocnej  przy użyciu sprzętu noktowizyjnego. Uczniowie zapoznali się ze specyfiką służby granicznej w Placówce Straży Granicznej w Krościenku na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, gdzie są dokonywane kontrole paszportowe i celne  podróżnych na wjazd z Ukrainy do Polski i z Polski do Ukrainy.

W trakcie trwania obozu uczniowie uczestniczyli zajęciach z technik alpinistycznych  terenoznawstwa , taktyki ochrony i obrony obiektów przy  użyciu markerów paintballowych i ASG. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyło się szkolenie technik przetrwania prowadzone w bazie szkoleniowej w Krościenku w pobliżu granicy polsko- ukraińskiej. W trakcie pobytu na obozie  uczniom towarzyszyła piękna słoneczna pogoda, która umożliwiała podziwianie prawdziwej polskiej jesieni w Bieszczadach, ,kolejny  obóz jest zaplanowany po ukończeniu pierwszego roku szkolenia.