którego organizatorami byli: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Oddział w

...

do którego zgłosiło się 115 osób w dwóch kategoriach wiekowych, odbył się 22 kwietnia 2018r

...

W dniach 16-18 kwietnia br. uczniowie z klas mundurowych uczestniczyli w obozie wojskowym.

...

W czwartek 26 kwietnia na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz parku szkolnego Liceum

...