21.listopada 2019r gościliśmy w szkolnej bibliotece wnuczkę Zofii Kossak - Annę Fenby Taylor oraz znawczynię twórczości  Zofii Kossak  -Annę Magdalenę Zalewską. Pani Anna Fenby Taylor ,  w swoim wystąpieniu „Zofia Kossak – wspomnienie o babci” przedstawiła  młodzieży wiele nieznanych szczegółów i ciekawostek z życia swojej babci. Pani Anna Magdalena Zalewska – Fundacja Servire Veritati , Instytut Edukacji Narodowej w Lublinie, w swoim wystąpieniu pt. „Wprowadzenia do literatury młodzieżowej Zofii Kossak” , dokonała literackiej analizy najbardziej znanych tytułów książek dla młodzieży autorstwa Zofii Kossak. Uczniowie z wielką uwagą słuchali opowieści o życiu i twórczości pisarki. Niektórzy po raz pierwszy o niej usłyszeli. Tymczasem to jedna z najwybitniejszych pisarek XX wieku, wywodząca się z rodu wybitnych malarzy. Była córką Tadeusza, bliźniaczego brata Wojciecha Kossaka, wnuczką Juliusza Kossaka. Dzieciństwo i młodość spędziła na Lubelszczyźnie i na Wołyniu, gdzie przeżyła piekło rewolucji bolszewickiej. Swoje wspomnienia z tego okresu opisała w „Pożodze”, która jednocześnie stała się jej udanym debiutem literackim.

 Zofia Kossak była świetną  publicystką, współzałożycielką społeczno-katolickiej organizacji Front Odrodzenia Polski oraz Rady Pomocy Żydom („Żegota”). W czasie wojny pomagała Żydom (za co została później odznaczona medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”). Przeżyła obóz koncentracyjny Auschwitz II-Birkenau  („Z otchłani”), a potem Pawiak, gdzie została skazana na śmierć. Uwolniona w lipcu 1944 roku dzięki staraniom władz podziemia, wzięła udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie z powodów politycznych wyjechała z kraju i przebywała w Anglii, by wrócić do kraju w 1957r. Pan Prezydent Andrzej Duda w dniu 11 listopada 2018 r. pośmiertnie odznaczył Orderem Orła Białego Panią Zofię Kossak.

Koordynatorem projektu był Krzysztof Sterkowiec  Z-ca Dyrektora Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie.

Po spotkaniu otrzymaliśmy pięknie wydane trzy powieści Zofii Kossak. Dziękujemy