9.10.2019r  przyniósł wiele wrażeń, wiele emocji i radości, bowiem  przyjęliśmy do społeczności  szkolnej nowych uczniów. Najpierw oficjalnie – w obecności  Rodziców, zaproszonych gości m.in. Wicestarosty Powiatu Krośnieńskiego Andrzeja Guzika, przedstawiciela samorządu Jedlicza  - Piotra Woźniaka,  pani Dyrektor  Iwony Pytel , nauczycieli  i  innych, pierwszoklasiści  złożyli uroczyste ślubowanie.   Następnie Samorząd Uczniowski przeprowadził tradycyjne  otrzęsiny zakończone zakończyć dyskoteką integracyjną.  W trakcie otrzęsin (przy gromkim aplauzie wszystkich obecnych w tym wychowawców, opiekuna samorządu  i Pani Dyrektor) pierwszoklasiści wykazali się licznymi umiejętnościami . W generalnej klasyfikacji  biorąc pod uwagę  wszystkie konkurencje zwyciężyła klasa 1ag. Gratulujemy! Gratulujemy wszystkim uczestnikom szkolnych zmagań!  Jesteście najlepsi.